Quân khu 4 tổng kết công tác tuyển quân năm 2019
EmailPrintAa
16:46 15/11/2019

Sáng 15-11, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019, triển khai công tác tuyển quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Năm 2019, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân; thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tuyển chọn, gọi nhập ngũ đủ chỉ tiêu, có chất lượng. 6 tỉnh đã tuyển chọn và gọi 11.200 thanh niên trúng tuyển, trong đó, có trên 2.000 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gần 600 thanh niên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; tổ chức giao nhận quân chặt chẽ, an toàn. Tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đúng kế hoạch...

Trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2019.

Năm 2020, Quân khu 4 được giao tuyển chọn và gọi hơn 10.000 công dân nhập ngũ. Để đảm bảo chất lượng công dân trúng tuyển có chất lượng Bộ tư lệnh quân khu yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp; quán triệt, triển khai các biện pháp để thực hiện tốt công tác tuyển quân theo chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh giao; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt. Các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước; thực hiện tốt chủ trương địa phương tuyển quân “tròn khâu”; quán triệt nghiêm túc phương châm tuyển đủ số lượng, bằng biện pháp tăng tỷ lệ tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 nhập ngũ, bảo đảm chất lượng trên mọi mặt; tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả; gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với chính quyền vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đặc biệt khó khăn.

Tại hội nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã trao thưởng cho 13 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tuyển quân năm 2019.

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc