Tập trung thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách về nhiệm vụ đảm bảo QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc
EmailPrintAa
05:41 12/01/2023

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8; quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Sáng 11/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 8).

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Hồ Quang Tuấn – Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lưu Quang Vụ - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Đại tá Trần Quang Hải – Thư ký Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Về Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có: Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng dự.

Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tại Hà Tĩnh đạt nhiều thành tựu to lớn, quan trọng

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của nghị quyết. Các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về QP-AN từng bước được thể chế hóa, thực hiện có hiệu quả.

Lực lượng vũ trang tỉnh nhà không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Hệ thống chính trị các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các mục tiêu, quan điểm, đảm bảo toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, của các cấp, ngành đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chuyển biến rõ nét.

10 năm qua, việc phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ với bảo đảm QP-AN, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh trao đổi về kết quả tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện; chăm lo khối đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có khả năng SSCĐ cao. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc...

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh hiệu quả công tác phối hợp giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến thảo luận và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh…

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị: Thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nhận thức sâu sắc về Nghị quyết Trung ương 8 và các văn bản về công tác quân sự - quốc phòng; quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo QP-AN; tập trung huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chỉ đạo hội nghị.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; nhận định, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, sát với khả năng và các tình huống có thể xảy ra; từ đó chủ động các phương án, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bố trí lực lượng phù hợp.

Quan tâm phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; tập trung xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp và năng lực tham mưu của cơ quan công an, quân sự, bộ đội biên phòng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về biên giới...

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất với bộ, ngành Trung ương về việc cần quan tâm đầu tư phát triển kinh tế khu vực trên 2 tuyến biên giới gắn với quốc phòng - an ninh; đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới, cơ sở hạ tầng các xã biên giới; bố trí 1 trung đoàn bộ binh đủ quân đóng trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục đề nghị Trung ương về việc chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 4 tập thể (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Hương Sơn) và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Nguồn: Thùy Dương/baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/tap-trung-thuc-hien-thang-loi-cac-chu-truong-chinh-sach-ve-nhiem-vu-dam-bao-qp-an-bao-ve-vung-chac-to-quoc/242981.htm )


    Ý kiến bạn đọc