Thành đoàn Hà Tĩnh tuyên truyền về Luật An ninh mạng trong đoàn viên, thanh niên
EmailPrintAa
09:47 10/10/2018

Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019, là cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý, bảo vệ hệ thống mạng công nghệ thông tin, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của Luật An ninh mạng, thời gian qua, Thành đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đến đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị tuyên truyền Luật An ninh mạng

Các tổ chức đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật An ninh mạng qua các buổi sinh hoạt, hội họp, kết hợp tuyên truyền miệng với tuyên truyền trực quan, chiếu các video clip, ảnh đồ họa..., qua đó cung cấp những kiến thức cơ bản và định hướng nhận thức, hành động cho đoàn viên, thanh niên tránh mắc mưu các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội chính trị; không tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành hoặc có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

Việc định hướng cho đoàn viên thanh niên sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn, hiệu quả cũng được các cơ sở Đoàn chú trọng. Qua sinh hoạt, hội họp và hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng, Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và hướng dẫn đoàn viên nhận diện thông tin xấu, biết phân biệt đúng, sai khi tiếp cận, xử lý các thông tin trên mạng; hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội một cách có văn hóa, có ích cho bản thân, xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc… Đồng thời, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên để có thể tự “miễn nhiễm”, có “sức đề kháng”, có cách bảo vệ mình trước những thông tin xấu, độc xuất hiện trên không gian mạng.

Công tác nắm dư luận xã hội, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, lan tỏa tin tốt trong đoàn viên, thanh niên cũng được Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo triển khai. Hiện nay, mỗi cơ sở Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên đều thành lập các trang mạng xã hội để đoàn kết, tập hợp thanh niên, thông tin các nội dung hoạt động đồng thời cũng là phương tiện, công cụ để đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Thành đoàn đã thành lập các tổ, nhóm hoạt động theo địa bàn, đơn vị phù hợp với đặc thù từng đối tượng đoàn viên, thanh niên, thông qua đó phối hợp triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Tỉnh đoàn và Ban Chỉ đạo 94 của thành phố Hà Tĩnh. Trên trang Facebook Thành đoàn Hà Tĩnh có chuyên mục “ Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp ” góp phần lan tỏa việc tốt, gương sáng trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội.

Thời gian tới, các tổ chức Đoàn thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thành niên và cộng đồng xã hội, góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống.

Nguyễn Duy Ngân - Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc