Thành phố Hà Tĩnh với công tác phòng, chống ma túy
EmailPrintAa
16:00 14/09/2018

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của nhân dân, trong những năm qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy và an toàn giao thông

Ban Thường vụ Thành ủy có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 02/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 18/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh trong tình hình mới; Công an Thành phố cùng với Thành đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố có kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống ma túy…

Hằng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí ngân sách mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; có chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác thường trực, kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống ma túy. Công tác phòng chống ma túy được xã hội hóa, khuyến khích các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tổ chức cho 100% các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn ký cam kết không để các đối tượng vào thuê để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thành phố Hà Tĩnh tiến hành xây dựng các xã, phường không có ma túy; duy trì, củng cố mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở phường Tân Giang; mô hình địa bàn không có ma túy ở phường Văn Yên, Thạch Quý, Thạch Môn; các mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội” ở phường Đại Nài, Thạch Linh; mô hình “Từng bước đẩy lùi, tiến tới xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy” ở tổ 7, tổ 8 phường Trần Phú…

Từ năm 2008 đến nay, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phát hiện bắt giữ 427 vụ, 883 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó lập hồ sơ khởi tố 95 vụ, 109 bị can; xử lý hành chính 332 vụ, 772 đối tượng; lập 72 hồ sơ đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, 31 hồ sơ đưa đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc; vận động được 67 đối tượng nghiện điều trị bằng methadone tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở thành phố Hà Tĩnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Phòng chống ma túy và các nghị quyết, chỉ thị liên quan ở một số cấp ủy đảng, chính quyền còn chậm và chưa sâu rộng. Tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Công tác tổ chức cai nghiện chưa thực sự hiệu quả; việc hỗ trợ các đối tượng sau khi cai nghiện về địa phương để ổn định cuộc sống còn hạn chế.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về tác hại, hiểm họa của ma túy, cách phòng ngừa, giữ gìn lối sống lành mạnh trong gia đình và cộng đồng.  Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về phòng, chống ma túy. Tăng cường công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Làm tốt công tác quản lý các đối tượng nghiện ma tuý; tổ chức hiệu quả việc cai nghiện gắn với quản lý và tạo việc làm sau cai nghiện để họ hoà nhập cộng đồng; nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện. Các cấp, các ngành huy động sức mạnh tổng hợp và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong phòng, chống ma túy nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Nguyễn Thị Như Ngọc - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc