Thị xã Kỳ Anh phát huy các mô hình tự quản về an ninh trật tự
EmailPrintAa
15:36 02/10/2018

Thời gian qua, thị xã Kỳ Anh đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các ngành chức năng kiểm tra vị trí đặt kẻng, mô hình Tiếng kẻng an ninh ở tổ dân phố Long Hải, phường Kỳ Long

Công an thị xã Kỳ Anh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự”: tập hợp đông đảo hội viên Hội Cựu chiến binh tự nguyện tham gia, đã thực hiện ở 12/12 xã, phường. Mô hình “Tổ liên gia tự quản về An ninh trật tự”, mỗi tổ có từ 15 đến 30 hộ gia đình, bầu 01 người có uy tín làm tổ trưởng, hoạt động theo nguyên tắc tự quản giữ gìn an ninh trật tự; quản lý, giáo dục con em, tự hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, góp phần tạo sự đoàn kết và giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. Mô hình “Giáo họ an toàn, gia đình hòa thuận” được triển khai tại giáo họ Trại Cày, thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa. Qua triển khai mô hình, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với tổ chức giáo hội ngày càng gần gũi hơn; nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”.

Ngoài ra còn có mô hình “ Tiếng kẻng an ninh ” tại các tổ dân phố Hồng Sơn, Thắng Lợi (phường Kỳ Phương), Hoàng Trinh (phường Kỳ Trinh), Long Hải (phường Kỳ Long); Hoành Nam (phường Kỳ Liên), “ Cơ quan, doanh nghiệp an toàn về An ninh trật tự ” tại Khách sạn Thành Phát (phường Kỳ Long), “ Trường học an toàn về An ninh trật tự ” (Trường Trung học phổ thông Lê Quảng Chí), 12 mô hình “Đội cơ động”, mô hình “Liên kết đảm bảo An ninh trật tự tại dự án Formosa ; mô hình “ Năm không, ba sạch ”...

Các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã góp phần tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xây dựng, triển khai các mô hình đã tăng cường mối gắn kết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; giữa các ban, ngành, đoàn thế với quần chúng. Nhờ đó, bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả hơn, tiếp cận với đời sống của nhân dân sâu sát hơn.

Công an phối hợp với chính quyền phường Kỳ Long tổ chức Lễ ra mắt mô hình Tiếng kẻng an ninh và diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Tuy vậy, mô hình an ninh trật tự tự quản vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Một số mô hình hiệu quả hoạt động chưa cao; công tác phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch ở cơ sở chưa thường xuyên, thiếu nguồn lực để thực hiện...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền Thị xã sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án 208-QĐ/ThU, ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy “về củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2018 và những năm tiếp theo”; phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Các hoạt động lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua và chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hà Thị Thùy Diễu - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc