Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
EmailPrintAa
20:06 02/07/2020

Chiều ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng công tác tuyển quân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được duy trì. Toàn tỉnh có 1.150 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó, trình độ Trung học phổ thông trở lên đạt 74,16% (trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 5,3%); sức khỏe loại 1 và 2 đạt 63,65%; đảng viên 0,4%; con cán bộ, công chức các cấp 2,6%...

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2020: Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự chủ động, tích cực trong công tác tuyển quân. Công tác đăng ký, quản lý nguồn ở một số địa phương còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ Quân sự còn mang tính thời vụ, nội dung, hình thức chưa phong phú. Nhận thức của một bộ phận nhân dân và thanh niên về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa thật đầy đủ.

Đồng chí Đặng Quốc Vinh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân những năm tiếp theo, trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm đã có, tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trong công tác tuyển quân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp và các tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ Quân sự. Tăng cường các biện pháp đăng ký, quản lý nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan chủ trì cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các địa phương tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đối với các đơn vị nhận quân, cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao quân nắm chắc chất lượng thanh niên; phối hợp với các cơ quan, địa phương, gia đình trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện cho con em Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự. Các địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Lê Xuân Liệu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc