Tổ chức tọa đàm khoa học “Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
EmailPrintAa
17:08 03/07/2020

Sáng 01/7/2020, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng tiềm năng chính trị- tinh thần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trung tướng, Thạc sỹ Nguyễn Văn Hòa, nguyên Chính ủy Trường Sỹ quan Lục quân 2, đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Các đại biểu dự Tọa đàm

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự kế thừa, phát triển tư tưởng “lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của dân tộc trong tình hình mới, nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của khu vực phòng thủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời chú trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trao đổi học tập kinh nghiệm ở địa phương để không ngừng nâng cao chất lượng của công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Thảo luận tại Tọa đàm, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể đã tham gia nhiều ý kiến về bố cục đề tài; những thuận lợi cần phát huy, những khó khăn cần giải quyết và kết quả đạt được; những nhiệm vụ, giải pháp để Hà Tĩnh trở thành một tỉnh có tiềm lực chính trị - tinh thần khu vực phòng thủ vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Làm rõ vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; vai trò của lực lượng vũ trang địa phương, của các tổ chức chính trị- xã hội trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài “Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí cũng nhấn mạnh, chính sức mạnh của ý chí và niềm tin đã giúp Nhân dân Hà Tĩnh làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay, nhất là thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện nay, bên cạnh thời cơ, thuận lợi còn tồn tại những khó khăn, thách thức, vì vậy để xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ cần quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ cơ sở; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm quản lý nhà nước trên lĩnh vực tuyền thông; chủ động thích ứng cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư; đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời lực lượng vũ trang cần làm tốt công tác tham mưu.

Kết luận buổi tọa đàm, Trung tướng, Thạc sỹ Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là các ý kiến thảo luận đã đóng góp xây dựng cho đề tài nhiều thông tin, tư liệu, tài liệu và tính thực tiễn nhằm bổ sung vào thực trạng, giải pháp cho quá trình nghiên cứu đề tài. Thông qua buổi tọa đàm giúp cho Đoàn cán bộ của Trường Sỹ quan Lục quân 2 nghiên cứu, khảo sát bổ sung, hoàn thiện đề tài, nhằm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình hiện nay.

Phạm Viết Phượng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc