Tổng kết công tác huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019, triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2020
EmailPrintAa
16:25 12/03/2020

Sáng ngày 11/3/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019; triển khai nhiệm vụ phối hợp hiệp đồng, tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020. Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết phối hợp hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020

Theo báo cáo, năm 2019, căn cứ chỉ tiêu cấp trên giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, đồng thời chỉ đạo các địa phương tiến hành phúc tra, ra soát, bổ sung quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị nhận quân, bảo đảm số lượng, chất lượng. Quân số huấn luyện đối với các đơn vị cấp Bộ đạt 100%; đơn vị của Quân khu đạt 87,4%. Kết quả huấn luyện 100% các khoa mục đạt yêu cẩu; trong đó 78,5% đạt khá và giỏi.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nắm số lượng, chất lượng nguồn dự bị động viên chưa chặt chẽ; sắp xếp quân nhân dự bị và các đơn vị thiếu tính ổn định; chất lượng và tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự, nhất là các đơn vị binh chủng chưa cao; một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân chưa tạo điều kiện để quân nhân dự bị đang làm việc tại đây tham gia động viên và huấn luyện...

Hội nghị đã đề ra phương hướng, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị trong thời gian tới. Theo đó, năm 2020, tập trung đột phá huấn luyện cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn. Đối với các phân đội binh chủng, phấn đấu đạt tỷ lệ 70% đúng chuyên nghiệp quân sự. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định gọi đào tạo, chuyển loại, bổ túc sỹ quan dự bị, đáp ứng nhu cầu sắp xếp sỹ quan dự bị cho các đơn vị dự bị động viên để tổ chức huấn luyện sát với nội dung, chương trình theo quy định của Bộ Tổng tham mưu.

Lê Xuân Liệu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


    Ý kiến bạn đọc