TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quy định : 127-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Số/ Ký hiệu 127-QĐ/TW
Trích yếu Quy định số 127-QĐ/TW: Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành 01/03/2018 Ngày hết hạn
Người ký Trần Quốc Vượng Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đính kèm