TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định : 01 -QÐ/ BTCTU
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu 01 -QÐ/ BTCTU
Trích yếu Quyết định số 01 -QĐ/ BTCTU, ngày 08/01/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Ngày ban hành 08/01/2010 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Đính kèm