TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định : 09- QÐ/UBKTTU
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu 09- QÐ/UBKTTU
Trích yếu Quyết định số 09-QĐ/UBKTTU, ngày 21/12/2010 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn đối với thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010- 2015
Ngày ban hành 21/12/2010 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
Đính kèm