TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định : 26-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu 26-QĐ/TW
Trích yếu Quyết định số 26-QĐ/TW: Về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương
Ngày ban hành 06/08/2021 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Phú Trọng Chức vụ Tổng Bí thư
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đính kèm