Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 thông báo một số nội dung cho kỳ thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2018
EmailPrintAa
14:02 22/11/2018


Ý kiến bạn đọc