TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 01-TB/HĐXT
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 01-TB/HĐXT
Trích yếu Thông báo số 01-TB/HĐXT: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
Ngày ban hành 26/03/2020 Ngày hết hạn
Người ký Trần Thế Dũng Chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm