TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 03-TB/HĐXTH
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 03-TB/HĐXTH
Trích yếu Thông báo số 03-TB/HĐXTH: Về công bố kết quả thẩm định (chấm điểm) hồ sơ xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
Ngày ban hành 31/12/2019 Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Đình Hà Chức vụ Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm