TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 1019-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 1019-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 1019-TB/TU: Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành
Ngày ban hành 19/11/2019 Ngày hết hạn 23/11/2019
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm