TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 108-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 108-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 108-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành 12/05/2021 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm