TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 1119-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 1119-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 1119-TB/TU: Thay đổi thành phần họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh
Ngày ban hành 27/03/2020 Ngày hết hạn
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm