TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 1259-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 1259-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 1259-TB/TU: Phân công chuẩn bị nội dung quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày ban hành 07/05/2020 Ngày hết hạn
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm