TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 17 -TB/BCĐ
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 17 -TB/BCĐ
Trích yếu Thông báo số 17 -TB/BCĐ : về kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới
Ngày ban hành 22/04/2020 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm