TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 66-TB/VPTU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 66-TB/VPTU
Trích yếu Thông báo số 66-TB/VPTU: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ngày ban hành 12/10/2018 Ngày hết hạn
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm