TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 67-TB/VPTU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 67-TB/VPTU
Trích yếu Thông báo số 67-TB/VPTU: Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
Ngày ban hành 12/10/2018 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm