TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 688-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 688-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 688-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
Ngày ban hành 07/08/2018 Ngày hết hạn
Người ký Hà Văn Hùng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm