TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 779-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 779-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 779-TB/TU: về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2023 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành 07/04/2023 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉn ủy Hà Tĩnh
Đính kèm