TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 819-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 819-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 819-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2019.
Ngày ban hành 11/03/2019 Ngày hết hạn 15/03/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm