TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 857-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 857-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 857-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày ban hành 20/04/2019 Ngày hết hạn 24/04/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm