TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 868-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 868-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 868-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành 07/05/2019 Ngày hết hạn 13/05/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm