TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 884-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 884-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 884-TB/TU: Bổ sung Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành 20/05/2019 Ngày hết hạn 24/05/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm