TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 898-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 898-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 898-TB/TU: Về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy
Ngày ban hành 11/06/2019 Ngày hết hạn 17/06/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm