TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 91-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 91-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 91-TB/TU: Thay đổi thời gian, nội dung, thành phần cuộc họp theo Giấy mời số 120-MH/TU, ngày 13/4/2021 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành 13/04/2021 Ngày hết hạn 16/04/2021
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm