Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 13 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở), 115 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 3.515 đảng viên.

Chiều ngày 31/5/2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy tháng 5.

Xác định xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đưa Thị xã trở thành đô thị loại III, là trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh, trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp...

Thực hiện các Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên về quán triệt, học tập và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;...

Sáng ngày 13/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị mở rộng để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Chiều ngày 05/4/2022, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Sáng ngày 21/01/2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên, công tác Khoa giáo năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 và ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với các ngành...

Sáng ngày 04/8/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 06 tháng đầu năm 2021.

Chiều ngày 01/4/2019, Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nhưng đảng bộ, chính quyền các cấp thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, huy động cả hệ thống chính trị vào...

Sáng ngày 24/12/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thực hiện chương trình công tác và định hướng của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, ban tuyên giáo cấp huyện đã đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2020, qua đó cung cấp, định hướng nhiều nội dung thông tin quan trọng.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng đô thị loại III, đặc biệt là huy động nguồn lực xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Sáng ngày 26/6/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương...

Sáng ngày 23/6/2020, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh.

Thời gian qua, Thị ủy Hồng Lĩnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị của công dân, góp phần giữ ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng...

Chiều ngày 10/7/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ...

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn không ít...

Chiều ngày 19/6/2019, Thị ủy Hồng Lĩnh đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6, Đảng bộ phường Nam Hồng tại nhà riêng.