Sáng ngày 03/4/2024, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy tháng 4.

Chiều ngày 09/01/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận của hệ thống chính trị và tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”; biểu dương các mô hình, cá nhân điển hình “Dân vận...

Ngày 22/12/2023, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, 06/06 đảng bộ xã, phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt chi bộ Quân sự.

Sáng ngày 24/11/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Để tăng cường mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, ngày 01/8/2003 Đoàn...

Chiều ngày 25/10/2023, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy với sự tham gia của gần 400 cán bộ,...

Chiều 16/8/2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 550 cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.

Sáng ngày 28/7/2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy tháng 7.

Sáng ngày 24/7/2023, Thị ủy Hồng Lĩnh phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030

Sáng ngày 05/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 30/6/2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, sơ kết công tác tuyên truyền, khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thời gian qua, cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường công tác xây dựng Đảng,...

Sáng ngày 25/6/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận, dân chủ cơ sở của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và công tác cải cách hành...

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện, đạt được những kết quả...

Sáng ngày 30/5/2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy tháng 5.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh và đã đạt được kết quả tích cực.

Thị xã Hồng Lĩnh là địa phương có tiềm năng về phát triển du lịch. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, đạt được những...

Chiều ngày 27/4/2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy tháng 4 năm 2023.

Sáng ngày 19/4/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”...

Sáng ngày 11/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.