Tiếp tục Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, sáng 19/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Từ ngày 15-9-2013, Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị báo cáo giám sát phải thể rõ mức độ và trách nhiệm cụ thể.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, chiều 19/6, dưới dự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Tiếp tục Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, sáng 18/6, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi). Đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật này.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận (số 21-KL/TW) Hội nghị Trung ương 5( khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:

Chiều 18/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 dự án luật gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Quốc hội tổ chức chất vấn trực tiếp tại Hội trường; thảo luận 3 nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và xem xét cho ý kiến vào 2 dự án luật cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp.

Chiều 14/6, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề: đấu tranh phòng chống tội phạm, nạn tham nhũng, tín dụng đen, tội phạm vị thành niên, tội phạm công nghệ cao và công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự hài lòng, đồng tình về các nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vào ngày hôm nay (14/6).

Là người thứ ba đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng nay (14/6), Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tập trung giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến các nhà máy thủy điện, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho; chống độc quyền ngành điện...

Giải trình trước Quốc hội chiều 13-6, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng với cơ chế giám sát hiện tại, cơ quan quản lý không có cách nào phát hiện sớm sai phạm nếu các tập đoàn, tổng công ty không chịu báo cáo.
 

Việc tăng thuế suất cần phải nghiên cứu kỹ, thận trọng để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định tới đây, giá đất thị trường sẽ ổn định, trở lại bình thường, không phải bốc như vừa qua.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, sáng ngày 20-8-2013, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường thừa nhận, tinh thần và nội dung thẩm định vẫn còn nặng về tính pháp lý.

Cả ngày hôm nay (20/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ về việc xây dựng văn bản pháp luật và giải quyết những vấn đề nóng về đất đai.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 tại Cù Lao Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên - An Giang). Mảnh đất Nam bộ bất khuất, kiên cường đã hun đúc nên một con người suốt cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi vì Tổ quốc, vì nhân dân...

Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi là kết quả của 15 năm đấu tranh kiên cường bất khuất của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây chính là cuộc hồi sinh vĩ đại của sức mạnh toàn kết toàn dân tộc biết tạo thời cơ và biết chớp thời cơ một, vùng lên giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP, ngày 8/6/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".