Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 02/2020
EmailPrintAa
15:39 21/02/2020

Sáng ngày 21/02/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 02/2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 1.049 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh, có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo ban tuyên giáo Ủy ban Mặt mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và  cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020”, trong đó nhấn mạnh đặc điểm, diễn biến tình hình chung thế giới, khu vực tác động đến Việt Nam; kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019, nổi bật là nâng cấp các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nước, có nhiều đóng góp tích cực vào giữ hòa bình ổn định thế giới và khu vực, tranh thủ các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội…

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin chuyên đề “Những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam. Dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới”. Qua đó giúp các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao nhận thức, chủ động phòng, chống dịch bệnh...

Kết luận Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, về thiên tai, dịch bệnh và những tác động đến an ninh, sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2020, Đảng, nhà nước, các ban, bộ, ngành đã có những chủ trương, giải pháp để vượt qua thử thách, khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, làm tốt vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Công tác tuyên giáo năm 2020 của các cấp ủy đảng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước, đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền cán  bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào các văn kiện, tuyên truyền kết quả đại hội đảng các cấp, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, những đóng góp to lớn của Đảng, của Bác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước; tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, các đồng chí báo cáo viên xây dựng kế hoạch, chuyên đề tuyên truyền hiệu quả.

Trong tháng 3, tập trung tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), nâng cao nhận thức, hiểu biết của doanh nghiệp, người dân cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả khi hiệp định có hiệu lực. Tuyên truyền đại hội đảng các cấp, thành tựu của từng địa phương, đơn vị; tuyên truyền Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, tạo sự gắn kết cộng đồng; tuyên truyền các văn bản quan trọng của Trung ương; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo sức mạnh tổng hợp đẩy lùi dịch bệnh.

Nguyễn Thái Hà - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc