Biểu dương gia đình nữ cán bộ công chức, viên chức lao động tiêu biểu
EmailPrintAa
08:06 28/06/2012

Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày 26/6, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình nữ cán bộ công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2007-2012).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện cán bộ công đoàn viên chức cơ sở cùng 89 đại biểu đại diện cho 35.000 nữ CBCCVCLĐ trong cả nước.

Công đoàn Viên chức Việt Nam là công đoàn ngành Trung ương trực tiếp quản lý 61 công đoàn bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương với trên 8 vạn đoàn viên, phối hợp với các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo hoạt động 57 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố với trên 20 vạn đoàn viên. Đây là đội ngũ cán bộ, đoàn viên có phẩm chất chính trị, có học vấn và trình độ chuyên môn cao, đang làm việc trong các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương...
Hội nghị biểu dương gia đình nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc 5 năm (2007-2012) là dịp để các CBCCVCLĐ nhận thức sâu sắc giá trị của gia đình trong thời kỳ mới. Nhận thức rõ vai trò của công tác này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tập trung chỉ đạo và triển khai đến các cấp công đoàn toàn hệ thống nhằm xây dựng gia đình CBCCVC theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào của xã hội.
5 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên CBCCVCLĐ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Phong trào đã động viên, khích lệ nữ CBCCVCLĐ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng mái ấm gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, phòng chống tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, tính đến tháng 6/2012 đã có trên 90% các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thường xuyên tổ chức cho CBCCVCLĐ tham gia sinh hoạt chuyên đề về xây dựng gia đình, đã có trên 90% công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân số và gia đình, các lớp tổ chức bồi dưỡng về giới và những vấn đề liên quan đến đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em... Đồng thời, tập trung nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CBCCVCLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác và thiên chức làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ trong tình hình mới...

 

Các cá nhân tiêu biểu chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay
trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Ảnh: TH

Thời gian tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030, Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh giáo dục, cung cấp cho các thành viên gia đình về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình, kỹ năng sống, kế thừa và phát huy các giá trị của gia đình, dòng họ; tiếp thu các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ nữ CBCCVCLĐ nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị. Công đoàn các cấp quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực phụ trách công tác nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nữ công; tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động nhất là lao động nữ và trẻ em; tiếp tục vận động nữ CBCCVCLĐ phát huy tính tự lực, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công tác...

Nhân dịp này, các đại biểu đã nghe các tập thể, cá nhân tiêu biểu chia sẻ những cảm xúc, những thành công, kinh nghiệm, cách làm hay trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc.
Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen 5 tập thể tiêu biểu, xuất sắc về chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng gia đình và khen thưởng 86 gia đình tiêu biểu trong 5 năm (2007-2012)./.

    Ý kiến bạn đọc