Công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
EmailPrintAa
17:07 25/02/2020

Ngày 24-2, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố 9 Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV thông qua về công tác nhân sự và về việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại 6 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 909/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. Theo đó, UBTVQH quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. (Toàn văn Nghị quyết: nq 909 phe chuan truong doan ha noi.doc)

Trước đó, ngày 10-2-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Vương Đình Huệ. Cụ thể, đồng chí Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Toàn văn Nghị quyết: nq 891-chuyen sinh hoat doan dv db vuong dinh hue.doc )

Tại Nghị quyết số 899/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15-2-2020. (Toàn văn Nghị quyết: nq 899 - bo nhiem ptb dan nguyen -hac.doc ).

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó, UBTVQH đã ban hành các nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, thành phố Cần Thơ, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hà Nội, tỉnh Lào Cai và tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 260 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 241 xã, 10 phường và 9 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 892 - thai binh.doc )

Tại Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ. Sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 quận và 4 huyện; 83 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã, 42 phường và 5 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 893 - can tho.doc )

Tại Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa. Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 139 đơn vị hành chính cấp xã gồm 98 xã, 35 phường và 6 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 894 - khanh hoa.doc )

Tại Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã; 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 895 - tp ha noi.doc )

Tại Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 152 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 127 xã, 16 phường và 9 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 896 -lao cai.docx )

Tại Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời thành lập, giải thể Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Cao Bằng. Sau khi sắp xếp, tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 8 phường và 14 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 897 - cao bang.docx )

Các Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, thành phố Cần Thơ, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hà Nội, tỉnh Lào Cai, tỉnh Cao Bằng, các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Các Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2020.

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc