Đảng viên phải thực tâm tự chỉnh đốn
EmailPrintAa
08:43 03/08/2012

Trong lời nói chuyện tại lễ bế mạc Lớp Bổ túc Trung cấp, được Báo Vệ quốc quân đăng lại trên số 15, ngày 10-10-1947, Bác Hồ ví một tập thể, một tổ chức như một cơ thể và mỗi khâu, mỗi cá nhân là một bộ phận hợp thành cơ thể ấy.

Người nói: “Mệnh lệnh cũng như dòng máu chảy từ tim ra đến đầu, các tứ chi. Nếu chảy đến tay mà tắc nghẽn, thì tay bại. Tay bại thì người sẽ yếu đi”. Chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay cũng như “dòng máu chảy từ tim ra đến đầu, các tứ chi”, tắc ở bộ phận nào là “bại” ở bộ phận ấy, “bại” ở một bộ phận cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng.

Bởi vậy, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác làm. Từng cán bộ, đảng viên từ cấp cao đến cơ sở cùng làm. Nếu mỗi người tự chỉnh đốn bản thân mình trước thì cả tổ chức sẽ chuyển động”.

Tự chỉnh đốn bản thân, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự nhắc mình sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Việc mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự nhắc mình sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng là một cách tự rèn luyện bản thân sống tốt, sống có ích, tránh xa những suy nghĩ và việc làm đi ngược lại lợi ích tập thể, lợi ích xã hội và lợi ích quốc gia, trong đó cũng bao hàm lợi ích của mỗi cá nhân.

Mỗi tổ chức đều có những quy tắc riêng để bảo đảm tính kỷ luật, bảo đảm mọi thành viên hoạt động đúng đường lối, tôn chỉ, mục đích. Những quy tắc ấy được hệ thống hóa thành điều lệ của mỗi tổ chức. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị rộng lớn, được đông đảo nhân dân tin tưởng giao quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam là thực hiện thành công cuộc cách mạng XHCN; làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng là để thực hiện mục tiêu ấy. Do vậy, trước khi làm bất kỳ việc gì, mỗi đảng viên cần phải tự hỏi mình: Làm như vậy có đúng với Điều lệ Đảng không? Nếu đảng viên nào cũng thực tâm làm theo Điều lệ Đảng, làm theo những điều đã hứa trước Đảng chắc chắn sẽ không nảy sinh những phần tử đảng viên thoái hóa, biến chất.

Việc tự chỉnh đốn phải bắt nguồn từ sự thực tâm, chứ không thể chỉ là những lời “đầu môi, chót lưỡi” trong mỗi buổi sinh hoạt Đảng. Tự chỉnh đốn, hay tự phê bình, nếu không được mỗi đảng viên thực tâm thực hiện sẽ là mầm họa không chỉ đối với cá nhân ấy, mà còn là mầm họa cho toàn Đảng. Thực tế đã xảy ra không ít trường hợp cán bộ, đảng viên không tự chỉnh đốn thường xuyên, dẫn tới làm những việc không đúng đắn - tham nhũng, lãng phí, bồ bịch, cờ bạc… Nhiều người trong số đó đã bị xử lý hình sự, hoặc nhẹ hơn là bị kỷ luật, miễn nhiệm hoặc cách chức, buộc thôi việc. Nhưng chính những trường hợp ấy đã làm xói mòn lòng tin của quần chúng vào Đảng.

Việc chỉnh đốn Đảng muốn có hiệu quả thì trước hết phải là sự tự giác chỉnh đốn của mỗi cán bộ, đảng viên. Một cán bộ, đảng viên nếu muốn tự chỉnh đốn được mình thì phải biết tuân theo nguyên tắc lãnh đạo đã được xác định trong Điều lệ Đảng, làm những điều đúng đắn và rời xa những điều sai trái. Các đảng viên sinh hoạt cùng chi bộ phải có trách nhiệm đẩy mạnh phê bình, vừa có tính cảnh báo, vừa giúp đảng viên trong chi bộ mình nhận thức được sai lầm, từ bỏ những suy nghĩ và hành động lệch lạc. Đảng viên tự giác, tổ chức đảng nắm chắc nguyên tắc lãnh đạo, bám sát đảng viên, bảo đảm cho các đảng viên luôn chấp hành và hoạt động đúng tôn chỉ mục đích của Đảng thì chắc chắn Đảng sẽ là một cơ thể mạnh./.


    Ý kiến bạn đọc