Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm
EmailPrintAa
19:34 29/05/2024

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cải cách thể chế, pháp luật theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương; hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, thống nhất, rõ ràng để khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm của cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu trong phiên thảo luận ngày 29/5. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 29/5, phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề cập 5 nhóm giải pháp mà Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

Trước hết, Chính phủ sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chính sách, bảo đảm giải quyết những vấn đề trong ngắn hạn và cả phát triển trong dài hạn, đặc biệt là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước; chuẩn bị các điều kiện tốt để thu hút các làn sóng chuyển dịch FDI.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương phải thực sự đồng hành hỗ trợ cho doanh nghiệp. “Nếu chỉ Quốc hội, Chính phủ và trung ương thôi thì không đủ, còn rất nhiều vấn đề liên quan ở địa phương”, Bộ trưởng nói, đề nghị các đại biểu Quốc hội giám sát tại địa phương mình để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những ách tắc thủ tục đang cản trở doanh nghiệp.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ thúc đẩy các động lực truyền thống: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời xem xét triển khai đẩy mạnh các động lực mới, các mô hình kinh tế mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, hay một số ngành công nghiệp mới nổi như chip bán dẫn và năng lượng tái tạo.

Nhóm giải pháp khác được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề cập là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công , nhất là những hạ tầng chiến lược quan trọng.

Nhấn mạnh tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm đang là rào cản, Bộ trưởng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cải cách thể chế, pháp luật theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương để giải quyết những vướng mắc, bất cập hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, thống nhất, rõ ràng để khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm , phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm của cán bộ, công chức.

Đồng thời, sửa đổi và ban hành đồng bộ các văn bản thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) mà đang trình xin Quốc hội cho áp dụng sớm từ ngày 1/7 tới; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập 2 tổ công tác triển khai nghị quyết, sắp tới sẽ phát huy cơ chế này, nếu cần thì sẽ thành lập ban chỉ đạo để giải quyết dứt điểm vấn đề này, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiện nay”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, Chính phủ cũng đang hoàn thiện để trình xin Quốc hội cho phép tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án nhóm B, nhóm C; phân cấp cho các địa phương phê duyệt kế hoạch thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt nhằm giúp đẩy nhanh tiến độ; phân cấp cho các địa phương thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Về nhóm giải pháp thứ 5, đồng thời cũng là quan trọng nhất, Bộ trưởng cho biết Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội cho phép sơ kết, tổng kết đánh giá các cơ chế, chính sách đặc thù đã áp dụng cho 10 tỉnh, thành phố hiện nay. “Nếu cơ chế, chính sách nào đã rõ, phù hợp với tình hình thực tiễn và pháp luật thì cho phép nhân rộng cho các địa phương khác cùng được thực hiện trước, có thể bằng một nghị quyết của Quốc hội, trong khi chờ sửa các luật liên quan”, Bộ trưởng nói.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng cho biết sẽ tập trung rà soát Luật Đầu tư công, trong đó có cả ODA, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, và Luật Đấu thầu để giải quyết các vướng mắc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Thông tin thêm về tình hình doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, tình hình doanh nghiệp có chuyển biến rất tốt trong tháng 5 vừa qua khi số doanh nghiệp thành lập mới đạt 20 nghìn, tổng 5 tháng số thành lập mới đã lớn hơn số rút lui khỏi thị trường.

“Đây là dấu hiệu hết sức tích cực và Chính phủ sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian tới để tiếp tục phục hồi và phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nguồn: VĂN TOẢN/nhandan.vn

(https://nhandan.vn/day-manh-phan-cap-phan-quyen-khac-phuc-tam-ly-so-sai-so-trach-nhiem-post811697.html)


    Ý kiến bạn đọc