Hà Tĩnh đạt giải Tập thể xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
EmailPrintAa
17:58 23/10/2023

Tối ngày 22/10/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Trao giải tập thể xuất sắc cho các địa phương, đơn vị

Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với số lượng 301.365 tác phẩm dự thi, gấp gần 3 lần so với Cuộc thi năm 2022. Các bài viết tham dự Cuộc thi đã tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XIII; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Cuộc thi được phát động, triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thu hút nhiều lứa tuổi, thành phần tham gia. Toàn tỉnh có 7.675 tác phẩm tham gia Cuộc thi (tăng hơn 6.000 tác phẩm so với năm 2022), trong đó: 5.492 tác phẩm thuộc thể loại tạp chí, 1.655 tác phẩm thuộc thể loại báo in, 528 tác phẩm thuộc thể loại báo điện tử. Sau quá trình xét chọn, thẩm định chặt chẽ, toàn tỉnh đã lựa chọn 67 tác phẩm chất lượng để gửi thi cấp Trung ương.

Sau các vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương đã trao 15 giải “Tập thể xuất sắc” cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có quá trình tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, Đối với giải thưởng cá nhân, Ban Tổ chức đã trao 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C, 60 giải khuyến khích. Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức trao tặng các giải “Triển vọng” cho tác phẩm dự thi của tác giả, nhóm tác giả.

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Hà Tĩnh đã được trao Bằng khen Tập thể xuất sắc; tác giả Thái Thị Hiền - giảng viên Trường Chính trị Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh được trao Giải C thể loại tạp chí với tác phẩm “Dựa vào Nhân dân tạo “bức tường thành” vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024.

Phạm Viết Phượng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc