Hà Tĩnh - Tốp đầu cả nước trong Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET
EmailPrintAa
09:32 04/02/2020

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đồng thời phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh (đứng thứ 2 từ phải sang) thay mặt Ban nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thực hiện chủ trương của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET; chỉ đạo các cơ quan báo chí, trang thông tin của các địa phương, đơn vị tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET. Theo đó, Báo Hà Tĩnh đã có 12 tin, bài; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã có 03 tin, 01 phóng sự tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, việc triển khai thực hiện Cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đã chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với phóng viên Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo Trung ương để đăng tải các tin, bài trên báo, tạp chí, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Sau 18 tuần tham gia cuộc thi, Hà Tĩnh là một trong 10 tỉnh có số người tham gia dự thi đông nhất cả nước, đã có 15/18 tuần có người đạt giải; 28 người đã giành được 42 giải. Trong đó, có 02 giải nhất, 08 giải nhì, 14 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET” tại Hà Nội, ngày 01/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen vì có số lượng người dự thi đông và thường xuyên đứng trong 10 tỉnh dẫn đầu của 18 tuần thi.

Có thể khẳng định, cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động có ý nghĩa thiết thực, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, trở thành một phong trào sinh hoạt chính trị rộng lớn. Cuộc thi đã củng cố, nâng cao nhận thức và niềm tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, qua đó góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của các tầng lớp nhân dân đã thể hiện rõ tình cảm, sự trân trọng và niềm tự hào về những thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Thái Hà - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc