Hội nghị thảo luận sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII)
EmailPrintAa
15:51 21/06/2018

Ngày 20-6-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thảo luận một số nội dung để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) và các kết luận của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Hội nghị hôm nay nhằm đánh giá quá trình thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, những vấn đề còn bất cập giữa chính sách của Nhà nước và của Đảng hiện nay. Từ đó có những bổ sung phù hợp, nhất là trong điều kiện triển khai 2 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 và 7 (khóa XII).

Để chuẩn bị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6  và 7, Bộ Nội vụ được Ban Cán sự đảng Chính phủ  và Chính phủ giao sửa 4 bộ luật là Luật Tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, kèm theo là hơn 30 nghị định phải sửa đổi, bổ sung cùng các thông tư, hướng dẫn. Đây là khối lượng rất lớn phải thực hiện từ nay đến 2020. Tổng hợp cụ thể hiện có 18 vấn đề giữa Đảng và Nhà nước cần sự đồng thuận, thống nhất, trên tinh thần, chủ trương Nghị quyết của Đảng, để chỉnh sửa nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

Đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, căn cứ báo cáo tổng hợp của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí tham dự tiếp tục cho ý kiến vào những nội dung cần phải có sự thống nhất, từ đó tổng hợp các ý kiến, tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước để việc sửa đổi các văn bản quy  phạm pháp luật sau đó được thuận lợi.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra những điểm chưa thống nhất, còn bất cập trong chính sách giữa khối Đảng và Nhà nước. Ví dụ như vấn đề về việc hợp nhất cơ quan của Đảng và Nhà nước; sáp nhập cơ quan, hợp nhất chức danh, hay giao kiêm nhiệm; về tổ chức của chính quyền cấp xã, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; vấn đề cán bộ phải liên thông, thông suốt giữa Đảng và Nhà nước, thống nhất trên tiêu chuẩn, thống nhất về chế độ khen thưởng, kỷ luật v.v.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu; đồng thời giao Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ tổng hợp ý kiến thành các nhóm vấn đề, báo cáo đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Trong quá trình chờ sửa luật, tiếp tục thực hiện sửa đổi, bổ sung các nghị định triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và 7 (khóa XII).

Quang cảnh Hội nghị.

Nguồn: Quang Hà/xaydungdang.org.vn


    Ý kiến bạn đọc