Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
EmailPrintAa
18:09 13/09/2023

Sáng 12-9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến kết nối với điểm cầu 62 địa phương quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các cán bộ và người cao tuổi tiêu biểu, đại diện ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp...

Các đại biểu dự Hội nghị tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã quán triệt về ý nghĩa, nội dung cốt lõi của Kết luận số 58-KL/TW. Theo đó, đây là văn bản mang tầm chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước; là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt đại diện đại biểu dự Đại hội lần thứ VI của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Sau 28 năm ra đời, xây dựng và phát triển, đến nay Hội Người cao tuổi Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu, mạng lưới tổ chức Hội rộng khắp (với 13 tỉnh, thành phố thí điểm mô hình Hội cấp tỉnh, 53 tỉnh, thành có mô hình ban đại diện), hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần đáng kể vào thành tựu chung sự nghiệp đổi mới đất nước. Từ sau Đại hội XIII của Đảng và sau Đại hội VI của Hội Người cao tuổi Việt Nam, thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề bức thiết, như: cần thống nhất mô hình Hội ở 4 cấp để có tính liên thông, đồng bộ triển khai hoạt động của Hội, thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mở ra cơ hội mới để cán bộ, hội viên, người cao tuổi trong toàn quốc được thụ hưởng chính sách ưu việt của chế độ, đồng thời được phát huy, cống hiến trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương cũng đã làm rõ bối cảnh, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; vận dụng cụ thể vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan. Phản ánh sự chủ động, sáng tạo của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trong tổ chức triển khai Kết luận, thực tiễn việc xây dựng tổ chức Hội ở cấp huyện, cấp tỉnh; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt, đưa các phong trào thi đua của Hội trở thành một trong những hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của những nội dung cốt lõi của Kết luận 58-KL/TW. Đồng chí cho biết, thời gian qua Hội Người cao tuổi Việt Nam đã cố gắng, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội nhằm nâng cao cuộc sống cho người cao tuổi, nhất là với những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó thể hiện sự chủ động, sáng tạo, trí tuệ, nhiệt huyết của cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam, trước hết là vai trò người đứng đầu Trung ương Hội và các cấp Hội hoặc trong việc tham mưu để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Đồng thời, có sự quan tâm lãnh đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương”.

Đồng chí Chủ tịch Hội Người cao tuổi nhấn mạnh, người cao tuổi là vốn quí hiếm của quốc gia, cần phải quan tâm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần phát triển bền vững đất nước. Trong thời gian tới các cấp có thẩm quyền phải chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động và công tác của Hội Người cao tuổi Việt Nam đi đúng hướng, bảo đảm an sinh xã hội để người cao tuổi Việt Nam được sống vui - sống khỏe - sống có ích. Đồng chí đề nghị các cấp hội cần tiếp tục triển khai, quán triệt và cụ thể hóa Kết luận số 58-KL/TW; quan tâm làm tốt công tác phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò người cao tuổi trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Diệp Chi/xaydungdang.org.vn

( https://xaydungdang.org.vn/thoi-su-chinh-tri/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-quan-triet-trien-khai-ket-luan-so-58-kl-tw-cua-ban-bi-thu-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-19664 )


    Ý kiến bạn đọc