Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) sẽ khai mạc vào ngày 2-10-2018
EmailPrintAa
17:40 29/09/2018

Sáng 28-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức họp báo, thông tin về Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì họp báo.
Quang cảnh họp báo

Theo thông tin tại cuộc họp báo, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 8) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 đến 6-10-2018. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Những vấn đề, nội dung trên được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân rất quan tâm; do vậy, công tác thông tin, tuyên truyền về hội nghị của các cơ quan thông tấn báo chí có vai trò, ý nghĩa quan trọng, cần được triển khai nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Theo đồng chí Bùi Trường Giang, việc Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức họp báo trước và ngay sau khi Hội nghị Trung ương 8 bế mạc, là sự đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, nhằm đáp ứng sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng thời tăng cường dân chủ, công khai minh bạch trong Đảng và trong quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Tại cuộc họp báo, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên về những kết quả đã đạt được và một số bất cập, tồn tại sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; một số chủ trương, giải pháp đột phá tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam trong thời gian tới, trước những đổi thay nhanh chóng về khoa học - công nghệ, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; bảo đảm cân đối trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Về dự thảo Đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết: Quy định trên được cấu trúc gọn, gồm 4 điều;  nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương trước hết của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, với tinh thần  có “xây”, có “chống”; “xây” trước, “chống” sau. Các quy định khác, như: Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, vẫn tiếp tục được thực hiện.

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc