Mít-tinh kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng
EmailPrintAa
20:23 01/08/2022

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2022), nhắc lại hành trình cứu nước, cứu dân, giành độc lập, tự do cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình thành sứ mệnh “đi trước mở đường”, đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng. Nhắc lại những dấu mốc của ngày 1/8/1930, tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ, 1/8” được xuất bản, tạo tiếng vang lớn, đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

92 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó. Tại buổi lễ các đại biểu thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các thế hệ cán bộ tuyên giáo, các Anh hùng, liệt sĩ - những người đã cống hiến toàn bộ trí tuệ, sức lực và tính mạng cho sự nghiệp tuyên giáo cao quý của Đảng. Nguyện một lòng giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành tuyên giáo: Kiên trung, sắt son một lòng gắn bó với Đảng, với cách mạng; Đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để hoàn thành trọng trách lớn lao mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, thời gian tới, toàn ngành tuyên giáo cần phải chủ động, tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các cấp các giải pháp về công tác tuyên giáo; làm cho công tác tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng vào từng đối tượng, kịp thời trong thực tiễn đời sống xã hội. Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Đồng chí cũng yêu cầu mỗi cán bộ ngành tuyên giáo phải ý thức công tác tuyên giáo là con người; nội dung, phạm vi của công tác tuyên giáo phong phú và đa dạng, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phương pháp công tác tuyên giáo đòi hỏi sâu sắc và tinh tế trong ứng xử, chân thành trong đối thoại, sắc bén trong đấu tranh. Do vậy, đòi hỏi bản thân mỗi cán bộ phải luôn luôn tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện nâng cao ý thức chính trị, trình độ chuyên môn để trưởng thành. Cao hơn nữa, đó là tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, yêu nghề, tận tụy với công việc được giao, lao động thật sự nghiêm túc, khoa học; thường xuyên nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các giá trị đạo đức cách mạng của người đảng viên.

Nguồn: LÊ ĐÔNG HÀ/nhandan.vn

( https://nhandan.vn/mit-tinh-ky-niem-92-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-post708297.html )


    Ý kiến bạn đọc