Nâng cao năng lực cán bộ cải cách hành chính
EmailPrintAa
14:40 21/03/2012

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại nhiều địa phương có chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình CCHC mang lại hiệu quả, góp phần làm thay đổi nhận thức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức (CBCC) nói chung và CBCC làm việc trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính nói riêng.
Ðiều dễ nhận thấy là khi đến giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính cấp phường, xã, người dân đã hài lòng với phong cách làm việc nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của các cán bộ tiếp dân. Tuy nhiên, một bộ phận CBCC vẫn còn thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân tuy đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn chậm. Nhiều CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn để hồ sơ tồn đọng, kéo dài; có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Bên cạnh đó, không ít CBCC tại bộ phận "một cửa" chưa thạo việc, hạn chế về năng lực, cho nên khi tiếp nhận hồ sơ, việc giải thích, hướng dẫn cho người dân không được đầy đủ, dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần. Có những CBCC ở phòng chuyên môn khi thẩm định hồ sơ còn thiếu linh hoạt, máy móc, có biểu hiện quan liêu trong xử lý công việc. Bên cạnh đó, việc giáo dục trình độ, kỹ năng chuyên môn cũng như đạo đức, ý thức, trách nhiệm của công chức hành chính chưa được quan tâm đúng mức.
Ðể đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững, công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng cũng như CCHC nói chung đang đặt ra những nhiệm vụ cấp thiết. Cải cách thủ tục hành chính cần bảo đảm thuận lợi cho người dân, phục vụ tốt mọi nhu cầu hợp pháp và chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân; đồng thời, góp phần chống quan liêu, tham nhũng và lãng phí. Do vậy, cần phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm cho mỗi cán bộ làm công tác CCHC, nhất là nâng cao kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

    Ý kiến bạn đọc