Nghỉ ốm tối đa 30 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm
EmailPrintAa
09:38 23/09/2013

Đề xuất này trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến.

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định: Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 

Đề xuất này trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến.

Cũng theo dự thảo, lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 16 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 

Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau tối đa không quá 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn. 

Về mức hưởng chế độ ốm đau, tùy theo từng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng một trong các chế độ: 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc; 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên; 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 45% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.../.


    Ý kiến bạn đọc