Nhân rộng điển hình từ phong trào thi đua
EmailPrintAa
16:55 04/06/2018

Một hoạt động rất thiết thực, giàu ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đó là nhiều bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… trong cả nước đã tổ chức giao lưu, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng.

Tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tổ chức sáng 3-6, có 70 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác được biểu dương, tôn vinh, tạo ấn tượng và sức lan tỏa mạnh mẽ của các điển hình tiên tiến (ĐHTT).

Nhiều năm qua, cùng với phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các ĐHTT trong phong trào thi đua ở mọi lĩnh vực, ngành nghề… được Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở rất quan tâm, nhất là từ khi Đảng ta phát động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; Bộ Chính trị ban hành các chỉ thị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước và chính Người là tấm gương mẫu mực, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua yêu nước. Sinh thời, Bác đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện, nêu gương, biểu dương kịp thời các gương người tốt, việc tốt, nhất là các gương tiêu biểu được nêu trên báo, đài. Bác đã trao hàng nghìn huy hiệu của Người tặng các anh hùng, chiến sĩ thi đua, người tốt, việc tốt… nhằm động viên, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác, chiến đấu...

Để phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng không ngừng lan tỏa, phát triển sâu rộng trong mọi lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, việc phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, việc làm hiệu quả… là hết sức quan trọng, cần thiết, tạo sức lan tỏa và phong trào học tập lẫn nhau; thực hiện đua, đuổi và vượt các ĐHTT.  Đặc biệt, cần kết hợp chặt chẽ giữa phát hiện với bồi dưỡng ĐHTT; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền; tăng cường phổ biến, nhân rộng, giữ vững và phát huy vai trò của các ĐHTT.

Đáng mừng là thời gian qua, nhiều bộ, ban, ngành, địa phương đã có các giải pháp tích cực tăng tỷ lệ khen thưởng cho các đơn vị cơ sở; hướng mạnh vào tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, trực tiếp công tác, cống hiến, nhất là ở nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa...; các ĐHTT có nhiều sáng kiến, cách làm đạt hiệu quả cao; tôn vinh, khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, đúng người, đúng việc; tăng cường phát hiện, tạo sự lan tỏa của nhân tố mới… Nhân rộng, phát huy vai trò “đầu tàu”, nêu gương của các gương người tốt, việc tốt, nhất là với cán bộ, đảng viên, là thiết thực quán triệt, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, bởi theo Người: “Một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn, tuyên truyền”.

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc