Quán triệt về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm
EmailPrintAa
09:39 20/03/2012

Ngày 19-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức Hội nghị quán triệt "Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XIể và Quy định của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm, tới cán bộ, kiểm tra viên, chuyên viên các vụ, đơn vị trong Cơ quan UBKT T.Ư. Đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT T.Ư chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư đã giới thiệu các nội dung trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng và Quy định 47-QĐ/T.Ư, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKT T.Ư, ngày 15-3-2012 của UBKT T.Ư và  một số vấn đề cần nắm vững trong Hướng dẫn và những nội dung bổ sung quan trọng trong Điều lệ Đảng khóa XI. Đó là: Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên; việc tính tuổi Đảng của đảng viên; cách tính nhiệm kỳ đại hội của những tổ chức cơ sở đảng; về việc thành lập tổ chức cơ sở đảng; việc chỉ đạo thực hiện thí điểm một số chủ trương mới; nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp; thẩm quyền kỷ luật đảng viên; chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng...
Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Thế Dương nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị này là nhằm giúp cán bộ, kiểm tra viên, chuyên viên các vụ, đơn vị nắm vững, vận dụng, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao và để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao. Đồng chí yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của Chính phủ, công tác giám sát của Quốc hội, các cơ quan hành pháp, tư pháp, MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo chức năng và thẩm quyền của mỗi cơ quan. Ủy ban kiểm tra các cấp cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra của Đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét, khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.

    Ý kiến bạn đọc