Sớm triển khai thực hiện các quyết định của Quốc hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012
EmailPrintAa
08:41 22/06/2012

Chiều 21/6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có bài phát biểu quan trọng bế mạc Kỳ họp. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,
Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,
Sau một tháng làm việc khẩn trương, với sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; tinh thần làm việc trách nhiệm của các thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự quan tâm theo dõi, giám sát và chia sẻ của đồng bào, cử tri cả nước, hôm nay, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình kỳ họp thứ 3. 
Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Quốc hội nhận thấy trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của năm 2011 và sáu tháng đầu năm 2012 là đáng trân trọng. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, tập trung mọi nguồn lực của cả nước, toàn dân, toàn quân, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, hoàn thành mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội.
Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới còn rất khó khăn, cần sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện có kết quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu đầu tư công; đẩy nhanh việc giải ngân gắn với quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bảo đảm tăng tổng mức đầu tư vào lĩnh vực này từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác. Sớm xây dựng, hoàn thiện cơ chế pháp lý để quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; vốn và tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thận trọng, linh hoạt, từng bước hạ lãi suất tín dụng; cơ cấu lại nợ và tập trung giải quyết nợ xấu; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xử lý hàng tồn kho, kích thích tổng cầu của nền kinh tế. Có lộ trình thực hiện thị trường cạnh tranh, chống độc quyền, nhất là đối với các sản phẩm điện, xăng dầu, than, vật tư cho sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm công bằng, hợp lý, có ưu tiên cho vùng, miền, ngành, lĩnh vực theo định hướng chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. Tập trung xử lý những bất cập trong quản lý đất đai, trước hết là việc giao quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, chính sách giá cả trong đền bù, giải phóng mặt bằng, quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị, tình trạng sử dụng đất lãng phí, tình trạng ô nhiễm môi trường…, bảo đảm đến cuối năm 2013 căn bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi cả nước. Từ nay đến 31/12/2012, tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện về đất đai trọng điểm, phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm, trước hết là các vụ việc về đền bù, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu đô thị, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và người có đất bị thu hồi, cải thiện môi trường ở các khu công nghiệp và làng nghề. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn, tai nạn, tạo chuyển biến tích cực, bảo đảm môi trường bình yên cho nhân dân, cho phát triển kinh tế - xã hội…
Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã xem xét, thông qua 13 Luật, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ khóa XIII. Quốc hội lưu ý Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm triển khai đồng bộ các biện pháp để các đạo luật quan trọng này sớm đi vào cuộc sống. Cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, có kế hoạch triển khai thi hành các đạo luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Quốc hội cũng đã cho ý kiến về 06 dự án luật khác và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh các dự án trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp sau.
Về công tác giám sát, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, phân tích sâu sắc kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.
Quốc hội đã tiến hành chất vấn 04 Bộ trưởng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ báo cáo bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề, trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành đã tham gia giải trình thêm về các nội dung liên quan. Phiên chất vấn đã đề cập đến nhiều vấn đề thực tiễn quan trọng, được cử tri cả nước và đại biểu Quốc hội quan tâm. Không khí chất vấn là thẳng thắn, xây dựng, có tranh luận, đối thoại. Các thành viên Chính phủ đã trả lời làm rõ những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn; nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của mình; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội tổ chức các phiên chất vấn, giải trình của các Bộ trưởng, Trưởng ngành về các vấn đề lớn nổi lên trong quản lý nhà nước; đề nghị các vị đại biểu Quốc hội giành thời gian tham dự các phiên họp này để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bảo đảm hoạt động của các cơ quan nhà nước gần dân hơn, công khai hơn, minh bạch hơn và để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Quốc hội cũng đã xem xét, ban hành Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết về bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
Kính thưa Quốc hội,
Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Quốc hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012. Các vị đại biểu Quốc hội giành thời gian báo cáo kết quả kỳ họp, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Kính thưa Quốc hội,
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý đã tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội; cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ghi nhận hoạt động tích cực, hiệu quả của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng chia sẻ với quyết tâm hành động của Quốc hội, Chính phủ để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đồng chí, đồng bào cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.
Xin trân trọng cảm ơn.

    Ý kiến bạn đọc