Tạo thống nhất cao trong nhận thức và hành động về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
EmailPrintAa
15:54 24/01/2019

Ngày 23-1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thường trực, lãnh đạo UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư...

Theo UBKT T.Ư, năm 2018, UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ do cấp ủy giao; đồng thời tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Toàn ngành thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm; thực hiện trong thời gian ngắn, xử lý đúng người, đúng vi phạm, kiến nghị thu hồi và thu hồi hàng nghìn tỷ đồng và nhiều tài sản thất thoát về cho Nhà nước, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những bất cập, chồng chéo, sơ hở của các quy định, cơ chế, chính sách.

UBKT T.Ư đã quyết liệt, có nhiều việc đi trước mở đường cho việc xử lý hành chính và xử lý pháp luật, đặc biệt đã tập trung kiểm tra những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, kết luận rõ vi phạm, tạo sự ổn định ở địa phương, đơn vị. Với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, UBKT các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có những đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước...

Toàn cảnh hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, UBKT các cấp và những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Phân tích nguyên nhân dẫn đến một số hạn chế, dự báo tình hình, đồng chí lưu ý, năm 2019 là năm rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm năm 2016 - 2020, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta xác định, phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt; tập trung đấu tranh ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp là hết sức quan trọng, nặng nề. Đồng chí đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ uy tín để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần tạo môi trường minh bạch, lành mạnh để phát triển đất nước, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng… Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời phát hiện, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đảng viên dù ở cương vị công tác nào khi vi phạm đều phải xử lý nghiêm. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung. Chia sẻ những khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra - người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá khách quan, đúng mức những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm và bài học kinh nghiệm. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ, trao đổi những cách làm hay, cách làm mới, sáng tạo và kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát.

Đại biểu Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu kinh nghiệm, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, HĐND các cấp. Ngay từ đầu năm đã họp, thống nhất rà soát nhiệm vụ, các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm không trùng lặp nội dung và địa bàn; tăng cường trao đổi cơ chế thông tin, kết quả giám sát của HĐND Thành phố là một trong những căn cứ để UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra. Năm 2018, Đảng bộ TP Hà Nội đã kiểm tra 4.922 tổ chức đảng, 395 đảng viên; giám sát chuyên đề 485 tổ chức đảng và 599 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức, quy trình và đánh giá, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bài bản và chất lượng hơn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, UBKT các cấp chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra năm 2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao mà trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra vi phạm mới phát sinh; giám sát cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tập trung địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận bức xúc để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục ngay những vi phạm, khuyết điểm khi mới manh nha, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản và đầu tư công.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng "tham nhũng vặt" ở địa phương, đơn vị; giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư liên quan tới cấp ủy, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, không để chồng chéo, nhưng không có khoảng trống trong việc kiểm tra, giám sát; chủ động kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí sau mỗi kỳ họp của UBKT; tiếp tục tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, tinh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ công việc được giao.

Nguồn: Nhandan.com.vn


    Ý kiến bạn đọc