Thường trực Chính phủ họp về vấn đề cải cách tiền lương
EmailPrintAa
16:11 29/05/2020

Chiều 28-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Cuộc họp tập trung thảo luận về báo cáo xây dựng cụ thể chế độ tiền lương (CĐTL) mới đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương.

Lắng nghe, ghi nhận các ý kiến phát biểu với nhiều ý kiến mang tính khoa học, cải cách, thực tiễn, phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao báo cáo được chuẩn bị công phu; nhấn mạnh, tinh thần cải cách tiền lương (CCTL) phải thể hiện được tính tổng thể và đồng bộ; phải xây dựng và ban hành CĐTL mới theo đúng nội dung CCTL tại Nghị quyết 27-NQ/TW; phải làm rõ hơn, thuyết phục hơn tính hợp lý và công bằng trong CCTL, sự thay đổi với cách tính lương trước đó.

Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục lấy thêm ý kiến chuyên gia để có đề án CCTL chất lượng, mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp đặc thù hệ thống chính trị, những lĩnh vực chuyên môn đặc thù, tạo động lực và đồng thuận xã hội; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc đi đôi với CCTL thì phải đẩy mạnh cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung CĐTL mới, đặc biệt là phương án thiết kế bảng lương lực lượng vũ trang, chế độ phụ cấp theo nghề, chế độ nâng lương, nguyên tắc xếp lương, nguyên tắc chuyển xếp lương cũ sang lương mới…

Thủ tướng đề nghị xây dựng báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, xin ý kiến của Bộ Chính trị về CĐTL mới; giao Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất các giải pháp tài chính và cân đối nguồn, bảo đảm thực hiện CCTL, BHXH và ưu đãi người có công, xây dựng các văn bản quy định về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập theo phân công tại Nghị quyết số 107/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW. Các bộ, cơ quan, đặc biệt là các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh đề xuất xây dựng bảng lương và phụ cấp theo nghề (nếu có) đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để phối hợp Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, hoàn thiện quy định về CĐTL mới.

Nguồn: nhandan.com.vn


    Ý kiến bạn đọc